Десислажа Попова

Десислава Попова

Психолог и психотерапевт
член на Дружеството на Психолозите, EAGT, Българска асоциация по гещалт терапия.