Асоциирано членство

Асоциирани членове могат да бъдат всички колеги, които все още са в процес на обучение, приятели и поддръжници на гещалт терапията в България.

Като асоциирани членове ползвате всички ползи, привилегии и отстъпки, валидни за членовете на БАГТ, с изключение на правото на гласуване по време на Общите събрания.