Контакт

Вашето име (задължително)

Вашият имейл (задължително)

Относно

Вашето съобщение ...

 

 

Телефон:

+359 888 30 84 43

+359 888 56 71 06

Email: admin@gestaltbagt.com
URL: www.gestaltbagt.com

 

Банкова сметка:

“Българска асоциация по гещалт терапия”

IBAN: BG13FINV91501017086020

Първа Инвестиционна банка АД

BIG: FINVBGSF

Основание: 60лв. членски внос