Формуляр за членство

Формуляр за членство в БАГТ в .doc може да изтеглите от ТУК

Формуляр за членство в БАГТ в .pdf може да изтеглите от ТУК

 

 

Банкова сметка:

“Българска асоциация по гещалт терапия”

IBAN: BG13FINV91501017086020

Първа Инвестиционна банка АД

BIG: FINVBGSF

Основание: 60лв. членски внос (+ако внасяте сума за друго мероприятие)