Нови членове на УС, Етична комисия и КС

Общото събрание на УС, проведено на 04.02.2023г. избра нов състав на своите органи, а именно:

Управителен съвет:
Жанета Стойкова – Председател
Ирина Кирякова – Заместник-председател
Виолета Господинова – Отговорник по финансовите въпроси
Десислава Лашкова-Пишева
Тодорка Митева

Етична комисия:
Десислава Тончева – Председател
Ирина Драголова
Диана Калицова
Златина Кротева
Маруся Берон

Контролен съвет:
Мирена Пенчева – Председател
Мария Кирова
Марина Байрактарова
Красимира Христова
Малина Гаджева