Етична комисия

Етична комисия на “Българската асоциация по гещалт терапия” /БАГТ/

 

1. Ирина Драголова – Председател

2. Ирина Кирякова

3. Маруся Берон

4. Бояна Караджова

5. Десислава Тончева