Етична комисия

Етична комисия на “Българската асоциация по гещалт терапия” /БАГТ/

 

1. Десислава Тончева – Председател

2. Ирина Драголова

3. Диана Калицова

4. Златина Кротева

5. Маруся Берон