Информация – ползи, предимства

Ключодържател БАГТ

Като членове на Българска асоциация по гещалт терапия (БАГТ) ще имате различни ползи и предимства, които да допринесат за лично и професионално развитие, част от които са:

 

–       Отстъпка при участие във всяко организирано от БАГТ събитие;

–       Възможност за активно участие в развитието на българската гещалт общност;

–       Възможност да участваме в конференции, супервизии и други събития организирани от БАГТ на преференциални цени само за членове на асоциацията;

–        Достъп до специализирана литература, пердоставяна от други международно организации и асоциации само членовете на БАГТ;

–        Регулярен достъп до информация за събития организирани от Европейската и други международни гещалт асоциации и организации, за които БАГТ ще следи;

–        Имената на членовете на БАГТ ще бъдат публикувани в сайта на асоциацията, като същата ще има за цел да защитава правата и интересите им и ще подпомага издигането на авторитета им на национално и международно равнище;

–       Достъп до колеги терапевти, супервайзери от други международни гещалт асоциации и организации, с които да обменяме опит;

–       Достъп до консултантска, обучителна дейност, курсове, тимбилдинги, психологически тренинги и обучителни програми, които БАГТ ще организира.

–       Възможност за формални и неформални срещи, на които да предлагаме и обсъждаме теми и въпроси, важни за всеки от нас, съвместно да търсим отговори и алтернативи.