История

  Добре дошли на сайта на

„Българска асоциация по гещалт терапия” (БАГТ) !

 

Българската асоциация по гещалт терапия – БАГТ е сдружение с нестопанска цел на гещалт терапевти и обучаващите се в метода, както и на всички приятели и поддръжници, подкрепящи идеологията на гещалт терапията в България.
БАГТ има за цел популяризирането на гещалт терапията и осигуряване на широк достъп на обществото до квалифицирани специалисти, семинари, консултации, беседи, както и създаване и установяване на общи етични норми в сферата на гещалт терапията.

Усилията на БАГТ ще бъдат насочени също така и в популяризирането метода и неговата практика, подкрепа и гласност на целите и интересите му в България и по света.

 

Основна насоки на дейност:

● Организиране на семинари, конференции и други форми и популяризирането на гещалт терапевтичната практика и подход;

● Организиране на тренинги и обучения за повишаване на квалификацията на гещалт терапевтите в България, както и теоретичен и практичен обмен между членовете на асоциацията и чуждестранни обучители и институти;
● Подпомагане и насърчаване на теоретични, практически и научни сътрудничества между гещалт терапевтите в България и по света;
● Организира воденето на регистър на сертифицираните гещалт терапевти, които отговарят на необходимите изисквания за практикуване на професията и неговото актуализиране;
● Подпомагане създаването на правна рамка на гещалт терапията в България;

● Подкрепа и сътрудничичество на Българския институт по гещалт терапия (БИГТ) в неговата дейност.
● Осъществяване на сътрудничество с представители на други терапевтични подходи школи и подходи, със здравни институти, образователни и други организации;
● Популяризиране целите и постиженията на асоциацията чрез списания, бюлетини, сборници, монографии, брошури, плакати, материали от конференции и други подобни издания, както и чрез електронни средства за информация;
● Организиране на консултантска и обучителна дейност, психологическо консултиране за служители и организиране на курсове, тимбилдинги, психологически тренинги и обучителни програми, издателска дейност.
● Организиране на супервизии, интервизии и формати в подкрепа на членовете на асоциацията в личен и професионален план.

Вярваме, че с учредяването на БАГТ ще бъде удовлетворена нуждата за обединение, подкрепа и популяризиране на метода, а също така би била подходящата платформа за изграждане на гещалт терапевтична общност, подпомагаща развитието на всеки от своите членове.

 

И, както в гещалт терапията имаме нагласата да казваме:

„Да се доверим на процеса!” – вярваме, че ще се видим скоро!