Какво е Гещалт терапия

 

Прекият превод на „гещалт” означава “нещо, което е пред очите. Тя е „цялост”, обща фигура, единство между тяло, чувства и разум. Цялост между минало, настояще и бъдеще във всеки момент.

Гещалт терапията приема отношение на равенство между терапевт и клиент, като между две равни човешки същества. Тя истински вярва, че човек няма нужда от поредния авторитет в живота си, който да му дава наставления. Тук взаимоотношението не е на „лекар-пациент, a среща на двама души, които са равни по между си.

Гещалт терапията не дава готови отговори, а вярва, че всеки е авторитет на собствения си живот.

 

Гещалт терапията вярва, че нищо у човека не е сбъркано и повредено, а просто има нужда да бъде открито.
Гещалт терапията почита миналото и всичко, което сме преживяли там, но не ни оставя там. Показва ни как се свързва това с настоящето, в сегашните затруднения.
Гещалт терапията е терапия на отношението. Именно за това основното, което „лекува” е автентичното отношение във връзката, която се създава между терапевт-клиент.

 

Гещалт терапията е нещо повече от психотерапия. Тя е изкуство и свобода.