Годишно Общо Събрание 2023

           ПОКАНА

             ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

         „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

                     УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

                  „БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

                  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

                      На основание чл. 13 ал.4 от Устава на БАГТ

                           НА 04.02.2023г /събота/, от 18.00ч,

                   Онлайн, на адрес – https://meet.jit.si/BAGT

                      ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

                    „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

                ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет.
 2. Приемане отчета за дейността на Контролния съвет
 3. Приемане отчета за дейността на Комисията по етика.
 4. Приемане финансовия отчет на Сдружението.
 5. Избор на органи на Асоциацията – Председател, Управителен съвет, Контролен Съвет, Комисия по Етика
 6. Приемане основните насоки и програма за дейността на Сдружението през 2023 година и свързаните с това въпроси.
 7. Разни.

 

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 04.01.2023 година.

 

 

Управител: Диана Калицова

Дата: 04.01.2023г.

 

 

 


БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ УКРАЙНА!

Скъпи колеги,

 

Вчера 24 февруари 2022, рано сутринта, Украйна беше брутално и безпрецедентно нападната от Русия, водена от агресивната политика на Владимир Путин.
Не само е нарушен суверенитета на една свободна държава, но и сигурността на Европейските държави е поставена в опасност и то след като повече от 70 години мирът беше грижливо опазван.
В Украйна сега има жертви, и човешки, и материални! Хората са в шок и паника. Много болка и страдание се случват сега  в Украйна, където са нашите приятели.
Българска асоциация по гещалт терапия (БАГТ) е в дългогодишни отношения на приятелство и сътрудничество с  Украинската Асоциация  по гещалт терапия.

През 2017г организирахме и проведохме за членовете на БАГТ супервизия с Евгений Колесников, психиатър и гещалт терапевт от град Одеса.

През януари 2018 година Българска асоциация по гещалт терапия получи покана от Украинската Асоциация по гещалт терапия, наши членове да участват в  Украинската конференция по гещалт терапия от 14 до 16 април 2018г. в град Одеса. Много наши членове се включиха в тази конференция и се върнаха с много нови знания, впечатления и много нови книги.

През 2018г организирахме и проведохме за членовете на БАГТ  супервизия с Анастасия Колесникова, гещалт терапевт от град Одеса.

През 2021 година нашите членове имаха възможността да слушат и гледат поредица от лекции, записани по време на Украинската Асоциация  по гещалт терапия през 2021 година.

Припомняме си всичко това и ни се струва важно ТОЧНО СЕГА да подкрепим приятелите си в трудните за тях времена.

От името на Българска асоциация по гещалт терапия – БАГТ изпратихме до нашите приятели и колеги от Украинската Асоциация по гещалт терапия посланието за съпричастност и подкрепа, което публикуваме по-долу:

 

“Мили колеги от Украинската асоциация по гещалт терапия,

Потресени сме от агресията на Путин, която е извън всякакъв разум и човешко измерение! С вас сме във вашата болка, следим  непрекъснато и съпреживяваме ужасът и шока на това, което се случва. Искаме да ви кажем, че сме готови да помогнем ако трябва- с превод, с връзки, с подслон, с документи, с финанси. Не знаем какво ще трябва като практическа помощ, но като местни можем да сме полезни. Прегръщаме ви силно и ви отправяме всичките си мисли и пожелания за нормализиране и цялата си подкрепа.”

💛💙


Годишно Общо събрание 2022

ПОКАНА

             ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

         „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

   

                     УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА 

                  „БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

                  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

                    На основание чл. 13 ал.4 от Устава на БАГТ

                                             

                           НА 05.02.2022г /събота/, от 16.00ч

                       На адрес – гр. София 1000, ул. Рачо Димчев 1, А, ет.4, ап.8 

             

                      ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

                    „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

                ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет.
 2. Приемане отчета за дейността на Контролния съвет
 3. Приемане отчета за дейността на Комисията по етика.
 4. Приемане финансовия отчет на Сдружението.
 5. Приемане основните насоки и програма за дейността на Сдружението през 2022 година и свързаните с това въпроси.
 6. Изменения и допълнения в Устава на БАГТ
 7. Разни.

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 05.01.2022 година.

                

Управител: Диана Калицова     

Дата: 05.01.2022г.


Препоръки за психично здраве от СЗО

Мили колеги и приятели,

Искаме да ви споделим два материала, които се надяваме да бъдат полезен както за вас, така и за тези, на които давате грижа и подкрепа в извънредната ситуация.

Материалите дават ценна информация за ситуацията в момента, за това, което се случва в и около нас, за да сме по-подготвени в реакциите си. Също така допринасят за повишаване качеството на психологическа помощ, която можем да предложим.

Благодарение на огромния труд на Мирена Пенчева можем да ви предложим материала в превод на български, с надеждата, че ползването му на майчин език е принос за по-лекото му възприемане.

Препоръки-за-психично-здраве-от-СЗО

Мерки за психично здраве СЗО

 

Желаем ви здраве във всичките му форми!

 

 

Екипът на БАГТ

 

 

 

 

 


Годишно Общо събрание 2020

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ

 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

„БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

 

 

На основание чл. 13 ал.4 от Устава на БАГТ

НА 08.02.2020г /събота/ , ОТ 17.00ч,

НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, ул. „РАЧО ДИМЧОВ” 1А, ет.4

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет.
 2. Приемане отчета за дейността на Контролния съвет
 3. Приема отчета за дейността на Комисията по етика.
 4. Приема бюджета на Сдружението.
 5. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението през 2019 година и свързаните с това въпроси.
 6. Обсъждане Гещалт речник на български език, създаване на регистър с допълнителни специализации и работни сфери на колегите.
 7. Честота на събранията на Етичната комисия.
 8. Разни.

 

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 08.01.2020 година.

Управител: Диана Калицова

Дата: 08.01.2020г.

 


Пресконференция БТА

БАГТ представи гещалт терапевтичния подход – неговите корени и развитие, какво представлява той, какво може да се очаква от гещалт терапията, как и кога може да е полезна и ефективна, по какво си прилича и по какво се различава от други терапевтични методи.

Българската асоциация по гещалт терапия е създадена от първия випуск завършили гещалт терапевти към Българския институт по гещалт терапия, който предлага единствената за България програма за обучение на гещалт терапевти.

Участници: Диана Калицова – председател на БАГТ; Жанета Стойкова – председател на Контролния съвет на БАГТ; Мирена Пенчева – член на Управителения съвет на БАГТ; Ирина Драголова –  председател на Етичната комисия на БАГТ; Десислава Лашкова – член на Контролния съвет на БАГТ.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Скъпи колеги, приятели и членове на БАГТ!
С радост и огромно вълнение споделяме с вас видеото от първата конференция на БАГТ пред БТА. 🤗 🌺😘

С дълбока признателност искаме да изразим своята благодарност към колегите допринесли за тази пресконференция! 💐

– Диана Калицова – Председател на БАГТ 🌹
– Мирена Пенчева – Член на УС на БАГТ 🌹
– Жанета Стoйкова – Председател КК на БАГТ 🌹
– Ирина Драголова – Председател ЕК на БАГТ 🌹
– Десислава Лашкова – Член на КК на БАГТ 🌹

Колеги, представихте БАГТ изключително професионално, достойно и отдадено общата ни и малка на години, но – огромна по сърце и потенциал Асоциация! 🔥
Благодарим ви от сърце за прекрасния и автентичен начин, по който представихте нашата идея пред България и света.

Гордеем се с вас! ❤️

От:
Красимира Дянкова
Златина Кротева
Даниела Стоянова

 

Видеото може да видите тук.

Приятно гледане! 🤲

 


Годишно Общо събрание 2019

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ

 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

„БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

На основание чл. 13 ал.4 от Устава на БАГТ

НА 02.02.2019г /събота/ , ОТ 17.30ч,

НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, ул. „РАЧО ДИМЧОВ” 1А, ет.4

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет.
 2. Приемане отчета за дейността на Контролния съвет
 3. Приема отчета за дейността на Комисията по етика.
 4. Приема бюджета на Сдружението.
 5. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението през 2019 година и свързаните с това въпроси.
 6. Предложение за изменение правилника за приемане на членове.
 7. Разни.

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 02.01.2019  година.

Управител: Диана Калицова

Дата: 02.01.2019г.

 


Първите EAGT сертифицирани гещалт терапевти

С радост и вълнение искаме да споделим с вас една прекрaсна новина!

Щастливи сме да ви съобщим, че България вече има своите първи сертифицирани от “Европейската асоциация по гещалт терапия” (EAGT) гещалт терапевти!

*   *   *   *   *   *   *

Това са – Председателят на “Българската асоциация по гещалт терапия” (БАГТ) – Диана Калицова и Златина Кротева (член на Управителния съвет на БАГТ)

Честито, момичета!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Покана за Годишно Общо събрание 03.02.2018г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ УС БАГТ 2017

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

На основание чл. 13 ал.4 от Устава на БАГТ

НА 03.02.2018г / събота/. , ОТ 16.00ч,

НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, ул. „РАЧО ДИМЧОВ” 1А, ет.4

                                            

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет.
 2. Приемане отчета за дейността на Контролния съвет
 3. Приема отчета за дейността на Комисията по етика.
 4. Приема бюджета на Сдружението.
 5. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението през 2018 година и свързаните с това въпроси.
 6. Разни.

 

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 03.01.2018 година.

 

 

Управител: Диана Калицова

 

Дата: 3.01.2018г.

 

 

 


Покана за Общо събрание 06.10.2017г.

ПОКАНА

 

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

„БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

НА 6.10.2017г, ОТ 18.00ч., НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. „ГЕРЛОВО” 4

 

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Обсъждане на въпроси и теми, свързани с членовете, задачите и задълженията на органите на асоциацията.
2. Разглеждане на изработения от Етичната комисия и предложен за обсъждане проект на Етичен кодекс
3. Разглеждане на въпроси, налагащи промяна или допълнение на Устава на БАГТ, във връзка с приемането на Етичен кодекс на БАГТ.

 

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 06.09.2017 година.

 

 

Управител: Диана Калицова

 

Дата: 06.09.2017г.