Годишно Общо събрание 2019

                                                                        ПОКАНА

                                                      ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

         „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ

  УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

                                                        „БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

                                           ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

                                      На основание чл. 13 ал.4 от Устава на БАГТ

                                       НА 02.02.2019г /събота/ , ОТ 16.00ч,

                                        НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, ул. „РАЧО ДИМЧОВ” 1А, ет.4

                                       ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

                                              „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

                                            ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет.
 2. Приемане отчета за дейността на Контролния съвет
 3. Приема отчета за дейността на Комисията по етика.
 4. Приема бюджета на Сдружението.
 5. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението през 2019 година и свързаните с това въпроси.
 6. Предложение за изменение правилника за приемане на членове.
 7. Разни.

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 02.01.2019  година.

Управител: Диана Калицова

Дата: 02.01.2019г.

 


Първите EAGT сертифицирани гещалт терапевти

С радост и вълнение искаме да споделим с вас една прекрaсна новина!

Щастливи сме да ви съобщим, че България вече има своите първи сертифицирани от “Европейската асоциация по гещалт терапия” (EAGT) гещалт терапевти!

*   *   *   *   *   *   *

Това са – Председателят на “Българската асоциация по гещалт терапия” (БАГТ) – Диана Калицова и Златина Кротева (член на Управителния съвет на БАГТ)

Честито, момичета!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Покана за Годишно Общо събрание 03.02.2018г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ УС БАГТ 2017

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

На основание чл. 13 ал.4 от Устава на БАГТ

НА 03.02.2018г / събота/. , ОТ 16.00ч,

НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, ул. „РАЧО ДИМЧОВ” 1А, ет.4

                                            

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет.
 2. Приемане отчета за дейността на Контролния съвет
 3. Приема отчета за дейността на Комисията по етика.
 4. Приема бюджета на Сдружението.
 5. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението през 2018 година и свързаните с това въпроси.
 6. Разни.

 

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 03.01.2018 година.

 

 

Управител: Диана Калицова

 

Дата: 3.01.2018г.

 

 

 


Покана за Общо събрание 06.10.2017г.

ПОКАНА

 

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

„БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

НА 6.10.2017г, ОТ 18.00ч., НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. „ГЕРЛОВО” 4

 

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Обсъждане на въпроси и теми, свързани с членовете, задачите и задълженията на органите на асоциацията.
2. Разглеждане на изработения от Етичната комисия и предложен за обсъждане проект на Етичен кодекс
3. Разглеждане на въпроси, налагащи промяна или допълнение на Устава на БАГТ, във връзка с приемането на Етичен кодекс на БАГТ.

 

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 06.09.2017 година.

 

 

Управител: Диана Калицова

 

Дата: 06.09.2017г.

 

 


Покана за Общо събрание 15.09.2017г

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
„БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”
ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

НА 15.09.2017г /петък/. , ОТ 18.00ч,
НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, ул. „РАЧО ДИМЧОВ” 1А, ет.4

 

 

                    ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Обсъждане на въпроси и теми, свързани с членовете, задачите и задълженията на Етичната комисия.
2. Изготвяне на Етичен кодекс
3. Разглеждане на проект за изменение и допълнение на Устава на БАГТ.

 

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 15.08.2017 година.

 

 

Управител: Диана Калицова

 

Дата: 15.08.2017г.