Контролен съвет

Контролен съвет на “Българската асоциация по гещалт терапия” /БАГТ/

 

1. Жанета Стойкова – Председател

2. Десислава Лашкова

3. Мария Кирова

4. Малина Гаджева

5. Таня Кидакова