Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите условия за ползване на уеб сайта на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ (www.gestaltbagt.com), преди да използвате съдържанието му.

Ако не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване, моля не използвайте интернет страницата www.gestaltbagt.com.

Потребителите получават правото да използват услугите и материалите в уеб сайта единствено за лични/нетърговски цели.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ (www.gestaltbagt.com), освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие, не се разрешава. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници е разрешено.

 

II. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Интернет страницата на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ www.gestaltbagt.com може да съдържа връзки към уеб сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство.  БАГТ няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

III. ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Интернет страницата на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ www.gestaltbagt.com  може по всяко време и без предизвестие да променя или допълва условията за ползване на сайта чрез актуализиране на тази страница. Подобни изменения са задължителни и влизат в сила 7 дни след публикуването им тук, затова е препоръчително да посещавате тази страница и да се информирате за тях.

 

IV. ПРОМЕНИ НА УЕБ САЙТА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ си запазва правото в който и да било момент временно или трайно, изцяло или частично да модифицира или закрие този сайт без предизвестие или да ограничи достъпа до него на определени лица или на определени географски територии. Като потребител на интернет страницата Вие сте съгласни, че не можете да търсите отговорност от уеб сайта за извършените в него промени.

 

V. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В сила от 25.05.2018 г.

Последно изменена на 25.05.2018 г

 

Сдружение с нестопанска цел в частна полза „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/, ф.д. № 196/2017г, Булстат: 177164020 и адрес на управление: гр. София, ул. Рождество № 17 обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница www.gestaltbagt.com се притежава от „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/  и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ не продава вашите данни на други дружества или лица. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

 

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ не обработва такава информация за Вас.

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за регистрацията на всеки нов член на Асоциацията. Данните Ви служат за регистрация на нов член, контакт при нужда с него/нея и достъп до касаеща го информация като такъв.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

 

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ:

– При регистрация на всеки нов член на Асоциацията се попълва формуляр с – три имена; ЕГН, електронен адрес; телефон, адрес по местоживеене, професия по диплома;

– За регистрация на пълноправен член на Асоциацията – копие от сертификат за покрити общо 846 ЕАГТ кредити от: Методология, теория и практика: 600 часа; Личен опит с гещалт терапията: 200 часа; Супервизия на клиничната работа: 80 часа; Подготвена и представена дипломна работа. Обучението може да премине пред Български институт по гещалт терапия или други институти и организации за обучение по гещалт терапия.

– За издаване на фактура и обработването й – име, адрес за фактура, МОЛ, булстат, сума на плащането и описание на услугата, дата.

– За издаване на сертификат, удостоверяващ присъствие и/или обучение, проведено от Асоциацията – три имена, описание на съответното проведено обучение или супервизии, часове на присъствие, дата.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ са:

– Дейности по управление на регистъра с членовете на БАГТ

– Осчетоводяване и фактуриране на членски внос и други постъпили приходи като дарения, на основание законовото ни задължение за това.

Личната информация, която събираме ни позволява да Ви държим в течение относно новините и предстоящи събития, свързани с Гещалт общността в България. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата си. В случай, че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като попълните и изпратите отписването си чрез контактната форма в уеб сайта ни  или с уведомяване по електронната поща.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в организирането, информирането и усъвършенстването на услугите и мероприятията, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно новините и предстоящите събития, организирани от БАГТ, както и други промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, справки и анализ на данни, касаещи „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/.

 

В допълнение Вашите данни се обработват от „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ и за целите на:

– Организиране на гещалт мероприятия и събития, както и регистрация за участието Ви на основание съгласието Ви.

 

COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

Употреба на бисквитки / Какво са бисквитки (cookies)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на уеб сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

 

Какви са типовете бисквитки, които се използват от „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

– Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности и достъп до инфорацията в уеб сайта ни;

– Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ”/БАГТ/ на интернет страници на външни партньори.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на уеб сайта.

 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или членове на Асоциацията.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички членове на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по етика на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/ са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ”  /БАГТ/ споделя информация за Вас с трети лица Асоциацията има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

– да проверите статуса си като активен член на Асоциацията, като посетите секцията „Членове” в уеб сайта ни;

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други информационни новини и събития, комуникации и др.;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

 

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на имейл: admin@gestaltbagt.com  или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.София, ул. Рождество 17, до длъжностното лице за защита на данните.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

 

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в, моля свържете се с нас по следните начини:

На имейл адрес: admin@gestaltbagt.com

По пощата: Гр.София, ул. „Рождество” 17, „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/, за Длъжностното лице за защита на данните.

 

 

 

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” /БАГТ/

www.gestaltbagt.com