Партньори и приятели

“Български институт по гещалт терапия” /БИГТ/ 

Маруся Берон – гещалт терапевт

Мария Кирова – гещалт терапевт

Диана Дичева – гещалт терапевт и хомеопат

Десислава Попова – гещалт терапевт

Марина Байрактарова – любовен психолог, гещалт терапевт

Светла Трифонова – гещалт терапевт и хипнотерапевт