Председател

Диана Калицова 
Председател “Българска асоциация по гещалт терапия” /БАГТ/