Пълноправно членство

Пълноправен член трябва да отговоря на следните минимални условия: успешно е завършил четиригодишната обучителна програма по гещалт терапия, състояща се от:

  • методология, теория и практика: 600 часа;
  • клиничен опит: 400 часа
  • супервизия:150 часа
  • личен опит с гещалт терапията: 250 часа;
  • лични предпочитания: 50 часа
  • подготвена и представена дипломна работа
  • общо 1450 ЕАГТ – кредити от всички изброени по-горе части на обучението.

Обучението може да премине пред Български институт по гещалт терапия или други институти и организации за обучение по гещалт терапия.

За кандидатстване като пълноправен член на БАГТ е нужно да изпратите:

  • попълнено и подписано заявление за членство
  • копие от горния сертификат за придобито обучение по гещалт терапия