Управителен съвет

Управителен съвет на “Българската асоциация по гещалт терапия” /БАГТ/:

 

1. Жанета Стойкова – Председател

2. Ирина Кирякова – Заместник-председател

3. Виолета Господинова – Отговорник по финансовите въпроси

4. Десислава Лашкова-Пишева – Член на Управителния съвет

5. Тодорка Митева – Член на Управителния съвет