Управителен съвет

Управителен съвет на “Българската асоциация по гещалт терапия” /БАГТ/:

 

1. Диана Калицова – Председател

2. Даниела Стоянова – секретар, касиер

3. Мирена Пенчева – Член на Управителния съвет

4. Златина Кротева – Член на Управителния съвет

5. Красимира Дянкова – Член на Управителния съвет