Учредители

Учредители на “Българската асоциация по гещалт терапия” /БАГТ/

 

1. Диана Калицова

2. Даниела Стоянова

3. Мирена Пенчева

4. Златина Кротева

5. Красимира Дянкова

6. Жанета Стойкова

7. Десислава Лашкова

8. Мария Кирова

9. Малина Гаджева

10. Таня Кидакова

11. Ирина Драголова

12. Ирина Кирякова

13. Маруся Берон

14. Бояна Караджова

15. Първолета Сивенова