Членове

Пълноправни членове

Даниела Стоянова

Клиничен психолог, гещалт психотерапевт, фасилитатор системни констелации. Част от първoто обучение за гещалт терапевти в България в четиригодишено следдипломно обучение към Български Институт по Гещалт терапия (BIGT), по стандартите и изискванията на Европейската асоциация по гещалттерапия (EAGT).

Златина Кротева

Психолог по образование, практикуващ Гещалт терапевт от 2014 година, сертифицирана с първия за България випуск към Българския институт по гещалт терапия (БИГТ) и от Европейската Асоциация по Гещалт терапия (EAGT). Съучредител на Българската Асоциация по Гещалт терапия (БАГТ) и член на Етичната комисия.

Мария Кирова

Мария Кирова е практикуващ гещалт психотерапевт и консултант, завършила с първия за България випуск към Българския институт по гещалт терапия (БИГТ), сертифицирана под менторството на обучители и супервайзори от и в сътрудничество с Европейската асоциация по гещалт терапия (EAGT), съучредител и пълноправен член на Българската Асоциация по Гещалт терапия (БАГТ), член на Контролния съвет.

Ирина Кирякова

Ирина Кирякова има 20 години самостоятелна практика. Работи като като психотерапевт, преподавател и супервайзор.
Автор на книгите „Любовта намира начин – психотерапия на ежедневието“ и „Формите на любовта“. Работи с възрастни, подрастващи, деца, с двойки и семейства. Има дългогодишен опит в сферата на партньорските взаимоотношения, тревожни и страхови състояния, психосоматични проблеми, депресия, зависимости, тревожност, паник атаки, хранителни разстройства, екзистенциални теми.

Бояна Караджова

Магистър психолог по образование. Сертифициран Гещалттерапевт. Има завършен курс СДК - "Психоаналитични практики за деца и възрастни" към СУ "Св. Климент Охридски" Специалист работа със зависимости и с опит в работата с жени жертви на домашно насилие. Професионален опит в групова, семейна, индивидуална терапия и консултиране. Водеща е на терапевтични групи за обучаващи се тератевти към "Български институт по гещалттерапия" (БИГТ) гр. София и на "Първите седем стъпки в Гещалттерапията" - обобщени обучителни тренинги за запознаване с методите на гещалттерапията.“

Десислажа Попова

Психолог и психотерапевт
член на Дружеството на Психолозите, EAGT, Българска асоциация по гещалт терапия.

Мария Атаносова

Казвам се Мария Атанасова и съм психолог и гещалт терапевт. Професионалният ми опит включва индивидуална и групова терапия, работа с двойки, обучителни тренинги и тематични семинари. Имам компетенции в областта на взаимоотношенията, личностно развитие, екзистенциални кризи, тревожни и хранителни разстройства, работа с тийнейджъри и родители и др. Част съм от обучителният екип към Български институт по гещалттерапия.

Светла Трифонова

Светла Трифонова е гещалт психотерапевт с частна практика от 2015 г.
Провежда:
– Индивидуална терапия с възрастни и деца над 16 г. (60 мин. сесия)
– Семейна терапия и терапия на двойки (80 мин. сесия)
– Терапия в малка затворена група (до 10 човека)
– Тренинги на тема личностно развитие

Емилия Цанева

Специализирам в работата с хора с депресия, бърнаут, съзависимост, травма и хранителни разстройства. Работя на живо в София и онлайн с жени, мъже и тийнейджъри. Сесиите могат да бъдат на български, английски или немски език.

Тодорка Митева

Магистър детско - юношески психолог, сертифициран гещалт терапевт към Българския институт по гещалт терапия (БИГТ), сертифициран специалист образователна психомоторика, специализант по психомоторна терапия за работа с деца и семейства, фасилитатор фамилни констелации и интегративно дишане, сертифициран интегрален консултант. Пълноправен член и част от управителния съвет на Българската асоциация по гещалт терапия (БАГТ). Член на Българската асоциация по психомоторика (БАПМТ).

 


Асоциирани членове

Димитринка Андреева

Завършила съм магистърска степен по консултативна психология към ВСУ "Черноризец Храбър” и 4-годишна специализация в Българския институт по Гещалт терапия.
По време на стажа ми към Центъра за редки болести наблюдавах как хората с такива заболявания са оставени от системата без психологична подкрепа, когато имат най-голяма нужда от нея, когато живота им се променя радикално и трудностите на приемането и адаптацията за тях и техните семейства е от изключителна важност. Посветих дипломната си тема на работа с хора с множествена склероза. Психичното благополучие и физическото ни здраве са естествено и неразривно свързани.

Милица Бельовска

Сертифициран терапевт към Български Институт по Гещалттерапия и асоцииран член към БАГТ. Гещалт игрови терапевт в обучение. Консултира клиенти на Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие към Фондация "Асоциация Анимус". Има опит в работата с клиенти, пострадали от насилие, близки и роднини на зависими, хора, преживели загуба и др. Консултира родители и деца.

Калоян Божанов

Консултант-психолог работещ с методите "Семейни Констелации" и Лечение на детски травми и работа с вътрешното ни дете от д-р Артур Янов. В обучение за гещалт психотерапевт към БИГТ.
Актьор, модел, предприемач и човек.