Членове

Пълноправни членове

 

1. Диана Калицова
2. Даниела Стоянова
3. Мирена Пенчева
4. Златина Кротева
5. Красимира Дянкова
6. Жанета Стойкова
7. Десислава Лашкова
8. Мария Кирова
9. Малина Гаджева
10. Таня Кидакова
11. Ирина Драголова
12. Ирина Кирякова
13. Маруся Берон
14. Бояна Караджова
15. Първолета Сивенова
16. Десислава Тончева
17. Ивет Чернева
18. Десислава Попова
19. Мария Атанасова
20. Красимира Божанкова
21. Марина Байрактарова
22. Явор Трифонов
23. Светла Трифонова
24. Диана Дичева
25. Емилия Цанева
26. Божидар Цендов
27. Дина Нарлиева
28. Виолета Тръпкова
29. Снежина Маринова
30. Тодорка Митева

 

~   ~   ~   ~   ~   ~   ~  ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~

 

Асоциирани членове

 

1. Олга Граменова
2. Стоян Кузманов
3. Олга Николаева
4. Лилия Георгиева
5. Нели Митева
6. Мария Прашкова
7. София Николова
8. Ина Тонева – Максимова
9. Пресиана Топорова
10. Таня Анпилогова
11. Димитринка Андреева
12. Невенка Денина
13. Елена Георгиева
14. Станислава Григорова-Кирова
15. Радина Ефремова