Членове

Пълноправни членове

 

1. Диана Калицова
2. Даниела Стоянова
3. Мирена Пенчева
4. Златина Кротева
5. Красимира Дянкова
6. Жанета Стойкова
7. Десислава Лашкова
8. Мария Кирова
9. Малина Гаджева
10. Таня Кидакова
11. Ирина Драголова
12. Ирина Кирякова
13. Маруся Берон
14. Бояна Караджова
15. Първолета Сивенова
16. Десислава Тончева
17. Ивет Чернева
18. Десислава Борисова
19. Мария Атанасова

 

~   ~   ~   ~   ~   ~   ~  ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~

 

Асоциирани членове

 

1. Грета Николова
2. Дина Нарлиева
3. Божидар Цендов
4. Виолета Тръпкова
5. Емилия Цанева
6. Олга Граменова
7. Стоян Кузманов
8. Юлия Банкова
9. Диана Александрова
10. Олга Николаева
11. Снежина Маринова
12. Лилия Георгиева
13. Нели Митева