Членове

Пълноправни членове

Златина Кротева

Психолог по образование, практикуващ Гещалт терапевт от 2014 година, сертифицирана с първия за България випуск към Българския институт по гещалт терапия (БИГТ) и от Европейската Асоциация по Гещалт терапия (EAGT). Съучредител на Българската Асоциация по Гещалт терапия (БАГТ) и член на Етичната комисия.

Мария Кирова

Мария Кирова е практикуващ гещалт психотерапевт и консултант, завършила с първия за България випуск към Българския институт по гещалт терапия (БИГТ), сертифицирана под менторството на обучители и супервайзори от и в сътрудничество с Европейската асоциация по гещалт терапия (EAGT), съучредител и пълноправен член на Българската Асоциация по Гещалт терапия (БАГТ), член на Контролния съвет.

Ирина Кирякова

Ирина Кирякова има 20 години самостоятелна практика. Работи като като психотерапевт, преподавател и супервайзор.
Автор на книгите „Любовта намира начин – психотерапия на ежедневието“ и „Формите на любовта“. Работи с възрастни, подрастващи, деца, с двойки и семейства. Има дългогодишен опит в сферата на партньорските взаимоотношения, тревожни и страхови състояния, психосоматични проблеми, депресия, зависимости, тревожност, паник атаки, хранителни разстройства, екзистенциални теми.

Бояна Караджова

Магистър психолог по образование. Сертифициран Гещалттерапевт. Има завършен курс СДК - "Психоаналитични практики за деца и възрастни" към СУ "Св. Климент Охридски" Специалист работа със зависимости и с опит в работата с жени жертви на домашно насилие. Професионален опит в групова, семейна, индивидуална терапия и консултиране. Водеща е на терапевтични групи за обучаващи се тератевти към "Български институт по гещалттерапия" (БИГТ) гр. София и на "Първите седем стъпки в Гещалттерапията" - обобщени обучителни тренинги за запознаване с методите на гещалттерапията.“

Мария Атаносова

Казвам се Мария Атанасова и съм психолог и гещалт терапевт. Професионалният ми опит включва индивидуална и групова терапия, работа с двойки, обучителни тренинги и тематични семинари. Имам компетенции в областта на взаимоотношенията, личностно развитие, екзистенциални кризи, тревожни и хранителни разстройства, работа с тийнейджъри и родители и др. Част съм от обучителният екип към Български институт по гещалттерапия.

Емилия Цанева

Специализирам в работата с хора с депресия, бърнаут, съзависимост, травма и хранителни разстройства. Работя на живо в София и онлайн с жени, мъже и тийнейджъри. Сесиите могат да бъдат на български, английски или немски език.

 


Асоциирани членове

Димитринка Андреева

Завършила съм магистърска степен по консултативна психология към ВСУ "Черноризец Храбър” и 4-годишна специализация в Българския институт по Гещалт терапия.
По време на стажа ми към Центъра за редки болести наблюдавах как хората с такива заболявания са оставени от системата без психологична подкрепа, когато имат най-голяма нужда от нея, когато живота им се променя радикално и трудностите на приемането и адаптацията за тях и техните семейства е от изключителна важност. Посветих дипломната си тема на работа с хора с множествена склероза. Психичното благополучие и физическото ни здраве са естествено и неразривно свързани.