Първо представяне на БАГТ на гещалт конференцията

“Българската асоциация по гещалт терапия” /БАГТ/ представи идеите и целите си на втората конференция по Гещалт терапия, проведена на 16.09.2017г. в Дом на Москва, ул. Раковска.