Новият устав приет единодушно

На Общото събрание на “Българската асоциация по гещалт терапия” /БАГТ/ , проведено на 15.09.2017г., от 18.00ч. на адрес: гр. София, ул. Рачо Димчов 1а, предложението за промяна на Устава на Асоциацията беше прието единодушно. Уставът на БАГТ може да видите тук.