Психопатология: Гранично разстройство – квалификационен семинар

Гранично личностно разстройство е една от темите в раздела Психопатология, като част от темите обхваща обща психопатология.

Семинарът е квалификационен и е с теоретичен и практически мост между гещалт терапията и патопсихологията с основна насоченост върху Граничното разстройство на личността (бордерлайн).
Особеностите на това състояние ще бъдат разгледани и през динамичната концепция на личността, която обединява Гещалт теорията за Self и цикъла на контакт, както и неговите адаптации в граничните състояния.

Семинарът е преди всичко практически инструмент:
– при диагностиката на психопатологични и гранични процеси с клиента
– при избор на стратегии за дългосрочна терапевтична работа
– при ориентиране в сложни ситуации на груповата динамика

В програмата на семинара са предвидени: теория, дискусии, упражнения, работа с процес – анализ, фокусиран върху темата, супервизии.

Семинарът е квалификационен и е насочен към повишаване на придобитата вече квалификация от базисния курс в гещалт обучението. Часовете от него, удостоверени със съответния сертификат за присъствие служат за придобиване на необходимите часове допълнителни обучения за сертифицирането към EAGT.

За водещият:
Евгени Колесников – лекар-психиатър, клиничен психолог, гещалт терапевт и супервайзор към EAGT, треньор по обучаващи програми към Московския и Украинския гещалт институти.
Специализации: гещалт подход в кризисни състояния и работа с травма, работа с психосоматика, гещалт терапия в работа с групи. Професионален опит: от 2004г.

Такса до 28.02.2019г:
За членове на БАГТ: 250лв.
За нечленове: 310лв.

Такса след 28.02.2019г.
За членове на БАГТ: 275лв.
За нечленове: 340лв.

График на работа: 9.30ч-18ч
2 дни от 9.30ч – 18.00ч с обедна почивка.
Адрес: Център ателие “Николай Шмиргела” Арт-терапевтично пространство
гр. София, ул. “Ген Паренсов” 30

ВАЖНО!
Записването сатва по банков път със заплащане на цялата сума, обявена до съотвения срок по-горе.

За повече информация:
email: bagtbulgaria@gmail.com