Покана за Общо събрание 15.09.2017г

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
„БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”
ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

НА 15.09.2017г /петък/. , ОТ 18.00ч,
НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, ул. „РАЧО ДИМЧОВ” 1А, ет.4

 

 

                    ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Обсъждане на въпроси и теми, свързани с членовете, задачите и задълженията на Етичната комисия.
2. Изготвяне на Етичен кодекс
3. Разглеждане на проект за изменение и допълнение на Устава на БАГТ.

 

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 15.08.2017 година.

 

 

Управител: Диана Калицова

 

Дата: 15.08.2017г.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *