Покана за Общо събрание 06.10.2017г.

ПОКАНА

 

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

„БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

НА 6.10.2017г, ОТ 18.00ч., НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. „ГЕРЛОВО” 4

 

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Обсъждане на въпроси и теми, свързани с членовете, задачите и задълженията на органите на асоциацията.
2. Разглеждане на изработения от Етичната комисия и предложен за обсъждане проект на Етичен кодекс
3. Разглеждане на въпроси, налагащи промяна или допълнение на Устава на БАГТ, във връзка с приемането на Етичен кодекс на БАГТ.

 

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 06.09.2017 година.

 

 

Управител: Диана Калицова

 

Дата: 06.09.2017г.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *